No Image
No Image

สอนใช้ GENESIS SCADA


  • สินค้าออนไลน์

GENESIS32 TIPS

สร้าง SCADA ด้วย COPC32


 
ขอราคาที่ EDA Internationalขอราคาที่ EDA International

Advertisement

PR Temp Transmitter 


 


 


เทอร์มินัลราคาถูก
Power Meter with ModbusPower Meterคุณภาพสูง

Remote IO R6Remote IO 

_VISITORS: 4335390
No Image

Email Alarm Toolkit 

Toolkitที่ทำให้GENESIS32ส่งอีเมล์แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดalarmที่สนใจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้Add-om 


ถึงเวลาสร้างระบบ SCADA เอง PDF พิมพ์ อีเมล์
จันทร์, 11 เมษายน 2011

โรงงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเมื่อจ้างบริษัทภายนอกสร้างระบบ SCADA เมื่อเวลาผ่านไปมักติดปัญหาการขยายระบบหรือแก้ไข SCADA จากการปล่อยปละเรื่องการอบรมหรือทบทวนและส่งมอบเทคโนโลยีจากผูสร้าง แทนที่จะสามารถปรับปรุงระบบ SCADA ให้ตรงกับลักษณะงานและขยายฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับลักษณะงานใหม่ ๆ หรือปริมาณไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้น กลับต้องจัดจ้างการทำงานใหม่ในส่วนต่อขยายหรือปรับปรุงนี้ อีกประการพนักงานของเราเองก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพเท่าที่ควรเพื่อสามารถบริหารจัดการระบบให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงระบบจึงเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อพบปัญหาใหม่ ๆ หรือมีความต้องการเพิ่ม

 

ถึงเวลาที่เราจะสร้างระบบ SCADA เองหรือยัง 

ถ้าหากหน่วยงานหรือองค์กรของเรามีพนักงานที่มีความพร้อม และต้องการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ก็ย่อมถึงเวลาที่เราควรคิดริเริ่มเพื่อสร้างระบบ SCADA เองได้แล้ว  

ด้วยการสร้างนโยบายให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงถึงแนวทางว่าองค์กรพร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งระดับวิศวกรหรือช่างเทคนิค ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และมีโอกาสได้รับเงินเดือนหรือโบนัสเพิ่มตามผลงานที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อสร้างและจัดการระบบSCADAได้เอง หน่วยงานก็ใช้เงินจ้างบริษัทภายนอกน้อยลง ในการสร้าง/แก้ปัญหา/ต่อขยายระบบ โดยขนาดของงบที่ประหยัดได้ผันแปรตามขนาดของงานโปรเจ็คนั้น ๆ  ยิ่งกว่านั้นยังเพิ่มโอกาสในการค้นคว้าพัฒนาฟังก์ชั่นงานใหม่ๆตามความต้องการของแผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบริหารการผลิตต้องการทราบปริมาณการผลิตและศักยภาพการผลิต(OEE/KPI)แบบเรียลไทม์ ฝ่ายซ่อมบำรุงต้องการทราบจุดเสียหรือสาเหตุหรือพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่ออาการขัดข้องเพื่อป้องกันการเสียล่วงหน้า รู้ว่าเกิดขัดข้องตรงไหนจากหน้าจอSCADAโดยไม่ต้องมีใครแจ้งเพื่อการลดเวลาขัดข้องและหาสาเหตุ (Down time ลดลง) และการใช้ข้อมูลจากกระบวการผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ(เที่ยงตรง แม่นยำ ไม่ซ้ำซ้อน) โดยใช้ SCADA เป็นตัวจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น และฟังก์ชั่นงานอื่น ๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานสามารถเป็นเจ้าของความรู้เองแทนที่จะตกอยู่กับบริษัทจัดสร้างภายนอก เมื่อเวลาผ่านไปก็ย่อมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากการคลุกคลีกับระบบที่จัดการเองนั้น ๆ สามารถกำหนดเสป็กหรือความต้องการของเครื่องจักรและซอร์ฟแวร์ประกอบในอนาคตในเชิงลึก (เข้าใจข้อดีข้อด้อยของเทคโนโลยีต่าง ๆ) ได้โดยการศึกษาข้อมูลของซอร์ฟแวร์ประกอบกับประสบการด้านการใช้งานที่ผ่านมา อีกประการหนึ่งใครจะเข้าใจโครงสร้างและความต้องการของหน่วยงานเท่ากับพนักงานของเราเอง เนื่องจากทำงานและรู้ปัญหา ความต้องการ โดยกระจ่างแจ้ง สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างดี หากใช้หน่วยงานภายนอกเราต้องเขียน Scope งานอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้สร้างประเมินราคา การเขียน Scope กว้างจะทำให้ผู้สร้างระวังตัวและประเมินราคาสูง อีกอย่างถ้าความต้องการของเราซับซ้อนแต่ไม่สัมพันธ์กับความสามารถของ Software อาจทำให้มีความยุ่งยากในการแก้ไขในอนาคต ซึ่งถ้าเราทำเองเราจะสามารถปรับเปลี่ยนหาทางสร้างฟังก์ชั่นของ SCADA ได้ลงตัวและยอมรับได้ในที่สุด เพื่อประโยชน์ด้านความต้องการ และการจัดการได้โดยง่ายในอนาคต คือนอกจากทำงานได้ก็ง่ายในการทำความเข้าใจและถ่ายทอด

 

แล้วจะเริ่มอย่างไร

การเริ่มต้นกับการสร้าง SCADA ด้วยหน่วยงานของเราเองนั้นทำได้หลายทางทั้งการขอข้อมูลจากบริษัทจัดจำหน่ายและฝึกอบรม SCADA หรือมอบหมายงานที่มีขอบเขตจำกัดเพื่อให้เป็นการตั้งโจทย์ ให้มีการหาข้อมูล ทดสอบสร้าง และใช้งานจริง เพื่อให้เรียนรู้ทั้งการวางแผนด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และปรับแนวทางการพัฒนาให้ลงตัวทั้ง การตอบสนองความต้องการ (ใช้งานได้จริง) ง่าย เป็นตัวชี้วัด และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ซึ่งสรุปแนวของความต้องการได้ดังนี้

 

-          ตอบสนองความต้องการ (รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น , มีการเก็บข้อมูลสำคัญ, มีรายงานสรุป, มีการแจ้งเตือน, สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน, ควบคุมกระบวนการ เครื่องจักร ที่กระจายกันให้ทำงานสอดคล้องกัน เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการพลังงาน การวางแผนการผลิตตามใบสั่ง หรือ ตามแผนการซ่อมบำรุง)

-          ง่าย ทั้งต่อการแก้ไข จัดการ และต่อขยายกับไลน์การผลิต หรือหน่วยควบคุมอื่น ๆ  ง่ายต่อการเข้าถึงทั้ง LAN, Internet แต่ปลอดภัย โดยสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้งานได้ว่าใครสั่ง ON/OFF หรือดู/ควบคุมหน้าแสดงผลใดได้บ้าง เป็นต้น

-          มีมาตรฐาน สามารถต่อขยายกับฮาร์ดแวร์ และ SCADA Software อื่น ๆ ทั้งที่ยี่ห้อเดียวกันหรือต่างยี่ห้อกันได้ เช่น ผ่านมาตรฐาน OPC เป็นต้น

-          มีโซลูชั่นที่เหมาะสม ช่วยประหยัดต้นทุนได้

-          มีผู้ขายที่สามารถช่วยแก้ไขข้อสงสัย ปัญหา และให้คำปรึกษาได้ในเชิงลึก อย่างรวดเร็ว และควรอยู่ใกล้กับเรา (เวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องโทรไปต่างประเทศอย่างเดียว)

 

การสร้างโจทย์โดยมีขอบเขตงานเล็กๆ เป็นการเริ่มต้นที่ดี เมื่อสำเร็จก็จะสร้างความมั่นใจให้ทีมงานได้ แล้วค่อย ๆ มอบหมายขอบเขตงานในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

การกระโจนเข้าสู่งานใหญ่ด้วยเหตุผลว่าไหนๆทำทั้งทีก็ทำให้ดีให้ครอบคลุมไปเลย โดยที่ทีมงานยังไม่เคยมีประสบการณ์นั้นก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีปัญหาหลายประการที่ทำให้เกิดความล่าช้า โปรเจ็คไม่ประสบผลสำเร็จในทีเดียว และระบบแต่ละฟังก์ชั่นงานอาจไม่สอดคล้องกันบ้างเนื่องจากScopeมีขนาดใหญ่ และทีมงานขาดประสบการณ์ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงรอบต่อๆไป ซึ่งอาจต้องปรับโครงสร้างของฐานข้อมูลและUser Interface หรือรูปแบบวิธีการใช้งาน  หลังสร้างเสร็จก็ต้องอบรมผู้ใช้งานใหม่ ถ้ายอมรับและมีการวางแผนอย่างรอบคอบก็สามารถทดสอบได้ สำหรับคำแนะนำส่วนตัว การสร้างงานใน Scope เล็กแล้วทยอยต่อยอดออกไปจะทำให้ใช้งบประมาณน้อยกว่าถ้าเทียบกับเวลาและความเร่งด่วน 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

No Image
No Image No Image No Image

แหล่งความรู้ SCADA

Recommend


ซื้อ OPC Server จาก OPC Techs ได้ที่ EDA วันนี้พร้อมHardlock
No Image
© 2017 scadaclub - SCADA and Automation Community
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
No Image