Advertisement
No Image
No Image

GENESIS32 TIPS

สร้าง SCADA ด้วย COPC32


 
ขอราคาที่ EDA Internationalขอราคาที่ EDA International

Advertisement

ABB ERP


 


 


เทอร์มินัลราคาถูก
Power Meter with ModbusPower Meterคุณภาพสูง

Remote IO R6

Remote IO 

 


 

ABB ERP

 

_VISITORS: 5659277
No Image

KPI/OEE Solution สำหรับโรงงาน

 คำนวนKPI/OEEด้วยTemplateสำเร็จรูปของGENESIS SCADAที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมอบรมการใช้งาน


ถึงเวลาสร้างระบบ SCADA เอง PDF พิมพ์ อีเมล์
จันทร์, 11 เมษายน 2011

โรงงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเมื่อจ้างบริษัทภายนอกสร้างระบบ SCADA เมื่อเวลาผ่านไปมักติดปัญหาการขยายระบบหรือแก้ไข SCADA จากการปล่อยปละเรื่องการอบรมหรือทบทวนและส่งมอบเทคโนโลยีจากผูสร้าง แทนที่จะสามารถปรับปรุงระบบ SCADA ให้ตรงกับลักษณะงานและขยายฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับลักษณะงานใหม่ ๆ หรือปริมาณไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้น กลับต้องจัดจ้างการทำงานใหม่ในส่วนต่อขยายหรือปรับปรุงนี้ อีกประการพนักงานของเราเองก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพเท่าที่ควรเพื่อสามารถบริหารจัดการระบบให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงระบบจึงเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อพบปัญหาใหม่ ๆ หรือมีความต้องการเพิ่ม

 

ถึงเวลาที่เราจะสร้างระบบ SCADA เองหรือยัง 

ถ้าหากหน่วยงานหรือองค์กรของเรามีพนักงานที่มีความพร้อม และต้องการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ก็ย่อมถึงเวลาที่เราควรคิดริเริ่มเพื่อสร้างระบบ SCADA เองได้แล้ว  

ด้วยการสร้างนโยบายให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงถึงแนวทางว่าองค์กรพร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งระดับวิศวกรหรือช่างเทคนิค ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และมีโอกาสได้รับเงินเดือนหรือโบนัสเพิ่มตามผลงานที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อสร้างและจัดการระบบSCADAได้เอง หน่วยงานก็ใช้เงินจ้างบริษัทภายนอกน้อยลง ในการสร้าง/แก้ปัญหา/ต่อขยายระบบ โดยขนาดของงบที่ประหยัดได้ผันแปรตามขนาดของงานโปรเจ็คนั้น ๆ  ยิ่งกว่านั้นยังเพิ่มโอกาสในการค้นคว้าพัฒนาฟังก์ชั่นงานใหม่ๆตามความต้องการของแผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบริหารการผลิตต้องการทราบปริมาณการผลิตและศักยภาพการผลิต(OEE/KPI)แบบเรียลไทม์ ฝ่ายซ่อมบำรุงต้องการทราบจุดเสียหรือสาเหตุหรือพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่ออาการขัดข้องเพื่อป้องกันการเสียล่วงหน้า รู้ว่าเกิดขัดข้องตรงไหนจากหน้าจอSCADAโดยไม่ต้องมีใครแจ้งเพื่อการลดเวลาขัดข้องและหาสาเหตุ (Down time ลดลง) และการใช้ข้อมูลจากกระบวการผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ(เที่ยงตรง แม่นยำ ไม่ซ้ำซ้อน) โดยใช้ SCADA เป็นตัวจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น และฟังก์ชั่นงานอื่น ๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานสามารถเป็นเจ้าของความรู้เองแทนที่จะตกอยู่กับบริษัทจัดสร้างภายนอก เมื่อเวลาผ่านไปก็ย่อมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากการคลุกคลีกับระบบที่จัดการเองนั้น ๆ สามารถกำหนดเสป็กหรือความต้องการของเครื่องจักรและซอร์ฟแวร์ประกอบในอนาคตในเชิงลึก (เข้าใจข้อดีข้อด้อยของเทคโนโลยีต่าง ๆ) ได้โดยการศึกษาข้อมูลของซอร์ฟแวร์ประกอบกับประสบการด้านการใช้งานที่ผ่านมา อีกประการหนึ่งใครจะเข้าใจโครงสร้างและความต้องการของหน่วยงานเท่ากับพนักงานของเราเอง เนื่องจากทำงานและรู้ปัญหา ความต้องการ โดยกระจ่างแจ้ง สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างดี หากใช้หน่วยงานภายนอกเราต้องเขียน Scope งานอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้สร้างประเมินราคา การเขียน Scope กว้างจะทำให้ผู้สร้างระวังตัวและประเมินราคาสูง อีกอย่างถ้าความต้องการของเราซับซ้อนแต่ไม่สัมพันธ์กับความสามารถของ Software อาจทำให้มีความยุ่งยากในการแก้ไขในอนาคต ซึ่งถ้าเราทำเองเราจะสามารถปรับเปลี่ยนหาทางสร้างฟังก์ชั่นของ SCADA ได้ลงตัวและยอมรับได้ในที่สุด เพื่อประโยชน์ด้านความต้องการ และการจัดการได้โดยง่ายในอนาคต คือนอกจากทำงานได้ก็ง่ายในการทำความเข้าใจและถ่ายทอด

 

แล้วจะเริ่มอย่างไร

การเริ่มต้นกับการสร้าง SCADA ด้วยหน่วยงานของเราเองนั้นทำได้หลายทางทั้งการขอข้อมูลจากบริษัทจัดจำหน่ายและฝึกอบรม SCADA หรือมอบหมายงานที่มีขอบเขตจำกัดเพื่อให้เป็นการตั้งโจทย์ ให้มีการหาข้อมูล ทดสอบสร้าง และใช้งานจริง เพื่อให้เรียนรู้ทั้งการวางแผนด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และปรับแนวทางการพัฒนาให้ลงตัวทั้ง การตอบสนองความต้องการ (ใช้งานได้จริง) ง่าย เป็นตัวชี้วัด และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ซึ่งสรุปแนวของความต้องการได้ดังนี้

 

-          ตอบสนองความต้องการ (รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น , มีการเก็บข้อมูลสำคัญ, มีรายงานสรุป, มีการแจ้งเตือน, สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน, ควบคุมกระบวนการ เครื่องจักร ที่กระจายกันให้ทำงานสอดคล้องกัน เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดการพลังงาน การวางแผนการผลิตตามใบสั่ง หรือ ตามแผนการซ่อมบำรุง)

-          ง่าย ทั้งต่อการแก้ไข จัดการ และต่อขยายกับไลน์การผลิต หรือหน่วยควบคุมอื่น ๆ  ง่ายต่อการเข้าถึงทั้ง LAN, Internet แต่ปลอดภัย โดยสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้งานได้ว่าใครสั่ง ON/OFF หรือดู/ควบคุมหน้าแสดงผลใดได้บ้าง เป็นต้น

-          มีมาตรฐาน สามารถต่อขยายกับฮาร์ดแวร์ และ SCADA Software อื่น ๆ ทั้งที่ยี่ห้อเดียวกันหรือต่างยี่ห้อกันได้ เช่น ผ่านมาตรฐาน OPC เป็นต้น

-          มีโซลูชั่นที่เหมาะสม ช่วยประหยัดต้นทุนได้

-          มีผู้ขายที่สามารถช่วยแก้ไขข้อสงสัย ปัญหา และให้คำปรึกษาได้ในเชิงลึก อย่างรวดเร็ว และควรอยู่ใกล้กับเรา (เวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องโทรไปต่างประเทศอย่างเดียว)

 

การสร้างโจทย์โดยมีขอบเขตงานเล็กๆ เป็นการเริ่มต้นที่ดี เมื่อสำเร็จก็จะสร้างความมั่นใจให้ทีมงานได้ แล้วค่อย ๆ มอบหมายขอบเขตงานในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

การกระโจนเข้าสู่งานใหญ่ด้วยเหตุผลว่าไหนๆทำทั้งทีก็ทำให้ดีให้ครอบคลุมไปเลย โดยที่ทีมงานยังไม่เคยมีประสบการณ์นั้นก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมีปัญหาหลายประการที่ทำให้เกิดความล่าช้า โปรเจ็คไม่ประสบผลสำเร็จในทีเดียว และระบบแต่ละฟังก์ชั่นงานอาจไม่สอดคล้องกันบ้างเนื่องจากScopeมีขนาดใหญ่ และทีมงานขาดประสบการณ์ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงรอบต่อๆไป ซึ่งอาจต้องปรับโครงสร้างของฐานข้อมูลและUser Interface หรือรูปแบบวิธีการใช้งาน  หลังสร้างเสร็จก็ต้องอบรมผู้ใช้งานใหม่ ถ้ายอมรับและมีการวางแผนอย่างรอบคอบก็สามารถทดสอบได้ สำหรับคำแนะนำส่วนตัว การสร้างงานใน Scope เล็กแล้วทยอยต่อยอดออกไปจะทำให้ใช้งบประมาณน้อยกว่าถ้าเทียบกับเวลาและความเร่งด่วน 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

No Image
No Image No Image No Image

แหล่งความรู้ SCADA

Recommend


ซื้อ OPC Server จาก OPC Techs ได้ที่ EDA วันนี้พร้อมHardlock
No Image
© 2019 scadaclub - SCADA and Automation Community
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
No Image