Advertisement
No Image
No Image

GENESIS32 TIPS

สร้าง SCADA ด้วย COPC32


 
ขอราคาที่ EDA Internationalขอราคาที่ EDA International

Advertisement

ABB ERP


 


 


เทอร์มินัลราคาถูก
Power Meter with ModbusPower Meterคุณภาพสูง

Remote IO R6

Remote IO 

 


 

ABB ERP

 

No Image

KPI/OEE Solution สำหรับโรงงาน

 คำนวนKPI/OEEด้วยTemplateสำเร็จรูปของGENESIS SCADAที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมอบรมการใช้งาน


การใช้ GENESIS32 ติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP PDF พิมพ์ อีเมล์
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
 นอกจากติด่อกับอุปกรณ์ควบคุมผ่าน OPC Server แล้ว GENESIS32(ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป)ยังสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี OPC Server โดยใช้ความสามารถแบบ SNMP to the core ซึ่งทำให้เราสามารถอ่านเและเขียนข้อมูลไปยัง Router, UPS, Printer, PC, Controller และ SNMP Network Device อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ SNMP OPC Server ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมาก

การใช้งาน SNMP To the core นั้นต้องมีการติดตั้ง SNMP ของระบบปฏิบัติการMicrosoft Windowsที่มีการใช้งาน GENESIS32 อยู่ดังนี้

การติดตั้ง SNMP Components

1. เปิด Control Panel > Add or Remove Programs

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Add or Remove Programs ขึ้นมาแล้ว ให้คลิ้กไอคอน Add/Remove Windows Components

3. คลิ้กเลือก Management and Monitoring Tools ดังรูปที่ 1 แล้วคลิ้กปุ่ม Details…

  รูปที่ 1

4. ใส่เครื่องหมายถูกที่ Simple Network Management Protocol ดังรูปที่ 2 แล้วคลิ้ก OK

  รูปที่ 2

5. คลิ้ก Next

รูปที่ 3

6. เมื่อพบหน้าต่าง Insert Disk ให้นำแผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS Windows ใส่ใน CD ROM แล้วคลิ้ก OK (ท่านอาจต้อง Browse หาโฟลเดอร์เช่น I386 ใน CD ROM ด้วย เช่น D:\I386 จากนั้น คลิ้ก Open)

รูปที่ 4

7. ระบบจะทำการติดตั้ง SNMP Component

  รูปที่ 5

คลิ้ก Finish

รูปที่ 6

การเริ่มการทำงานของ SNMP อัตโนมัติ

เมื่อติดตั้ง SNMP แล้ว ต้องทำการ Start service ของ SNMP โดยเปิดไปยัง Control Panel > Administrative tool > Services เลือกดับเบิ้ลคลิ้ก SNMP Service

  รูปที่ 7

กำหนดให้เริ่มทำงานอัตโนมัตอดังรูปที่ 8 แล้วคลิ้ก OK จากนั้นปิดหน้าต่าง Services ไป

รูปที่ 8

ทดสอบติดต่อ GENESIS32 (ตั้งแต่ V9 ขึ้นไป) กับ SNMP Device

ในคอมพิวเตอร์ที่ติดตัง้ GENESIS32 V9 ขึ้นไป เมื่อต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ SNMP ต้องทำการคอนฟิกว่าเราจะติดต่อกับอุปกรณ์ประเภทใด มี IP เท่ากับเท่าใด และจะติดต่อเอาข้อมูลอะไรบ้าง ในตัวอย่างนี้ใช้อุปกรณ์Routerเป็น SNMP Device เพื่อทดสอบกับ GENESIS32 V9 1. ให้เปิดไปที่

Start > Programs > ICONICS Tools > SNMP Configurator

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง SNMP Configurator ให้คลิ้กขวาที่กิ่ง SNMP เลือก New Device แล้วตั้งชื่อเช่น MyRouter และกำหนด IP Address ของ Router ที่เราต้องการติดต่อ

รูปที่ 9

ข้อสังเกตุคือ Read และ Write Community ต้องตั้งค่าให้ตรงกับของ Router ซึ่งโดยทั่วไปเป็น public และ private ตามลำดับ (สำหรับ Write community ต้องกำหนดที่Routerด้วยว่าจะยอมให้ PC เครื่องที่มี IP ช่วงใดติดต่อเข้ามาได้บ้าง ซึ่งในที่นี้เราจะอ่านค่าอย่างเดียวดังนั้นไม่ต้องคำนึงถึง Write Community)

คลิ้ก Apply

3. จากรูปที 9 คลิ้กปุ่ม Explore.. เพื่อไปเลือกว่าเราต้องการติดต่อกับข้อมูลส่วนไหนของ Router

   รูปที่ 10

จากรูปที่ 10 เราสามารถแตกกิ่งเข้าไปเลือก tag ของ Router ได้

ในตัวอย่างนี้เราจะแสดงค่า Uptime ของ Router ดังนั้นดับเบิ้ลคลิ้กที่ sysUptime เพื่อเลือกแท็กนี้ (เราสามารถเลือก tag อื่น ๆ ได้เพิ่มโดยดับเบิ้ลคลิ้กที่ tagนั้น รายการแท็กก็จะปรากฏบริเวณ Selected Item IDs ด้านบน)

   รูปที่ 11 เลือก sysUpTime เพื่อแสดงค่า Uptime ของ Router

แล้วคลิ้ก OK เป็นการเสร็จสิ้นการกำหนด SNMP Device และ Tag ของ SNMP Device นั้นที่ต้องการติดต่อ (ต้องการเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยก็ทำเช่นเดียวกัน เพียงแต่กำหนด Type ของอุปกรณ์ดังรูปที่9 ให้ตรงกับประเภทอุปกรณ์นั้น ๆ

แสดงผลบน GENESIS32

เมื่อต้องการแสดงผลด้วย GENEIS32 เราก็สามารถแสดงด้วย Control ต่าง ๆ เหมือนแสดงผลจาก OPC Server เช่นหากต้องการแสดงค่าบน Process Point ก็นำ Process Point มาวางบน GraphWorX แล้วกำหนดการติดต่อผ่าน ICONICS Unified Data Browser เป็นแบบ SNMP ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 เมื่อ Browse tag ผ่าน SNMP

รูปที่ 13 กำหนดคุณสมบัติของ ProcessPoint

รูปที่ 14 แสดงผลระยะเวลาUptime ของ Router

จากรูปที่ 14 จะพบว่า Router ถูกเปิดใช้งานมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 47 นาที 25 วินาทีแล้ว

ประโยชน์ของ SNMP ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ Network ต่าง ๆ ที่สนับสนุน SNMP มาใช้ในงานอุตสาหกรรมทั้งวิเคราะห์/ตรวจสอบการทำงาน จนถึงควบคุบด้วย GENESIS32 ได้ โดยไม่ต้องพัฒนาหรือซื้อ Software ใหม่เพิ่มเติมแต่ประการใด

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

No Image
No Image No Image No Image

แหล่งความรู้ SCADA

Recommend


ซื้อ OPC Server จาก OPC Techs ได้ที่ EDA วันนี้พร้อมHardlock
No Image
© 2019 scadaclub - SCADA and Automation Community
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
No Image